BÁO GIÁ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Thông tin khách hàng

Ngày lập báo giá: 27-12-2022
STT
Ảnh
Tên sản phẩm - dịch vụ
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Bọc ghế Giả da Thái (xe sang) 4c
4,200,000đ
4,200,000đ
2
Bọc ghế da công nghiệp Thái (xe sang) 4c
6,500,000đ
6,500,000đ
3
Bọc ghế da Nappa 90% da thật (xe sang) 4c
9,500,000đ
9,500,000đ
4
Bọc ghế da Nappa 98% da thật (xe sang) 4c
13,500,000đ
13,500,000đ
5
Bọc ghế Da thật Blazin nội địa (xe sang) 4c
17,900,000đ
17,900,000đ
6
Bọc ghế Da thật Ý nội địa (xe sang) 4c
19,500,000đ
19,500,000đ
7
Bọc ghế Da thật Ý nội địa Vip (xe sang) 4c
33,500,000đ
33,500,000đ
8
Bọc ghế Da thật Nappa (xe sang) 4c
35,500,000đ
35,500,000đ
In báo giá