BÁO GIÁ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Thông tin khách hàng

Ngày lập báo giá: 26-12-2022
STT
Ảnh
Tên sản phẩm - dịch vụ
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Bọc ghế da simili (xe bé) 4c
2,000,000đ
2,000,000đ
2
Bọc ghế Giả da Thái (xe bé) 4c
3,000,000đ
3,000,000đ
3
Bọc ghế da công nghiệp Thái (xe bé) 4c
4,500,000đ
4,500,000đ
4
Bọc ghế da Nappa 90% da thật (xe bé) 4c
6,300,000đ
6,300,000đ
5
Bọc ghế da Nappa 98% da thật (xe bé) 4c
8,900,000đ
8,900,000đ
6
Bọc ghế da thật Blazin nội địa (xe bé) 4c
14,200,000đ
14,200,000đ
7
Bọc ghế da thật Ý nội địa (xe bé) 4c
16,900,000đ
16,900,000đ
8
Bọc ghế da thật Ý nội địa Vip (xe bé) 4c
25,500,000đ
25,500,000đ
9
Bọc ghế da thật Nappa (xe bé) 4c
26,500,000đ
26,500,000đ
In báo giá