BÁO GIÁ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Thông tin khách hàng

Ngày lập báo giá: 17-01-2023
STT
Ảnh
Tên sản phẩm - dịch vụ
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Bọc Ghế Da Simili (xe tầm trung) 4c
2,500,000đ
2,500,000đ
2
Bọc Ghế Giả da Thái (xe tầm trung) 4c
3,200,000đ
3,200,000đ
3
Bọc Ghế Da công nghiệp thái (xe tầm trung) 4c
5,500,000đ
5,500,000đ
4
Bọc ghế da Nappa 90% da thật (xe tầm trung) 4c
7,200,000đ
7,200,000đ
5
Bọc ghế da Nappa 98% da thật (xe tầm trung) 4c
9,900,000đ
9,900,000đ
6
Bọc ghế da thật Blazin nội địa (xe tầm trung) 4c
15,500,000đ
15,500,000đ
7
Bọc ghế da thật Ý nội địa (xe tầm trung) 4c
18,900,000đ
18,900,000đ
8
Bọc ghế da thật Ý nội địa Vip (xe tầm trung) 4c
28,900,000đ
28,900,000đ
9
Bọc ghế da thật Nappa (xe tầm trung) 4c
29,900,000đ
29,900,000đ
In báo giá